Track & Trace

We vroegen INCERT om de EOID-code (marktdeelnemersidentificatiecode die aan het btw-nummer gelinkt is) en de FID-code (identificatiecode van de tabaksfaciliteit die aan het POS-adres gelinkt is) aan te maken.

Ter herinnering hebben we lijsten met klantgegevens gestuurd zodat INCERT (uitgever van de BELUX-code) de EOID- en FID-codes kon aanmaken. INCERT moest de EOID-code aanmaken en vervolgens een link naar de e-mail van de klant sturen zodat die de registratie kon valideren.

Welnu, wanneer de klant de link zou volgen, moest die zich nog registreren om de FID-code te krijgen! Dit was niet uitgelegd in de basisprocedure.
We hebben dan ook gevraagd dat INCERT de volledige aanmaakprocedure uitvoert zonder een bevestiging naar de klant te sturen.
INCERT zal daarom beide codes voor alle klanten aanmaken zonder dat er verzoeken naar klanten worden gestuurd. Luxemburg wordt begin volgende week behandeld, België binnen drie weken.

De codes worden naar de groothandelaar gestuurd en wij kunnen deze codes in het klantenbestand invoeren, zonder dat de klant actie hoeft te ondernemen.
Zij die al de volledige stappen hebben ondernomen, hoeven zich geen zorgen te maken, de codes zullen gewoon worden toegevoegd aan onze lijsten.
Klanten die de registratie niet door ons lieten verwerken, moeten zelf de procedure volgen.


Indien u de verstrekking van uw contactgegevens in het kader van de Track & Trace niet heeft geweigerd:

Wij hebben voor u de nodige stappen ondernomen met betrekking tot de aanvraag van een unieke code met betrekking tot de traceerbaarheid van tabak. De code wordt u toegestuurd per e-mailbevestiging door het bedrijf INCERT - HAVANA. In de e-mail die u wordt toegestuurd, wordt u gevraagd om op de bevestigingslink te klikken, die uw registratie zal valideren. Dit is de enige stap die we u vragen te nemen om in orde te zijn.

Indien u de verstrekking van uw contactgegevens in het kader van de Track & Trace heeft geweigerd:

De Havana-omgeving is in werking gesteld. U kunt zich nu dus registreren als marktdeelnemer op de volgende URL indien dit niet via uw groothandelaar is gedaan: https://ttid.incert-id.eu/havana/


De Europese richtlijn verplicht ons ertoe om vanaf 20 mei sigaretten en tabaksproducten in bulk te traceren tot op de plaats van verkoop. Om de producten en verkooppunten te kunnen identificeren, ontvangt elke klant een unieke code. Zonder deze code is het onmogelijk om tabak aan te kopen. Als partner hebben wij deze code voor u aangevraagd door lijsten te sturen naar de instelling die de code uitgeeft. Wij zullen begin mei een bevestiging ontvangen of onze aanvraag is aanvaard of niet. In geval van een weigering dient elke klant zich te registreren op een webservice, die vanaf 10 mei toegankelijk is. In het geval dat onze aanvraag wordt aanvaard, sturen wij u uw code toe.

Zodra we de informatie over de registratieprocedure hebben, zullen we deze via deze link communiceren.

Voor zij die niet willen dat we de registratie zelf doen, laat het ons dan vóór 10 mei schriftelijk weten. Het unieke nummer wordt gekoppeld aan het btw-nummer. Indien er in de toekomst een wijziging van het btw-nummer plaatsvindt, is een nieuwe registratie nodig om een nieuwe code te kunnen aanvragen.

Als u vragen heeft, stuur deze dan naar uw vertegenwoordigers. Wij zullen ze zeker beantwoorden.